Nov 072019
 

De ruim 150 leerlingen in het 2e Kamerklasje hebben gisteren via de straat de
nodige reken- en taallessen gekregen. Dat 465 miljoen nog lang geen miljarden
zijn. Deze zijn nodig om het basisonderwijs weer enigszins terug te brengen tot
een aanvaardbaar niveau in een land dat zo graag vooruitstrevend wil zijn en voor
de wereldtroepen wil uitlopen in de energietransitie. De betekenis van de
woorden structureel, overbelasting, lerarenuitval, motivatie en te grote klassen is
weer eens uitgelegd. Vooralsnog lijkt het erop dat minister Arie op dezelfde weg
door blijft slobberen.
Voorgaande lijkt een beetje op onze EHBO trommel. De 73(!) stuks aan pleisters,
gaasjes, jodium, schaartjes verbanden (al dan niet met rek) boden naar opening
van de trommel een desolate aanblik alsof er een bom …etc. Jarenlang is de
abominabele staat van ontbinding verzwegen. Alhoewel dit onder
verantwoordelijkheid van de toenmalige preses heeft plaatsgevonden is het nu
mijn verantwoordelijkheid en bied ik daar de clubleden mijn excuses voor aan.
Hopelijk wordt met deze excuses een motie van wantrouwen voorkomen!
Ter geruststelling, de zaken zijn nu weer tiptop in orde. Onze eigen Floris-Dea
Nightingale-Mesman heeft met haar apothekersachtergrond de inhoud volledig
vernieuwd en teruggebracht in de staat zoals een verbandtrommel hoort te zijn.
Het ziet er nu zo professioneel uit dat je haast een zware blessure zou willen
veinzen om verbonden te moeten worden.
Bij kleutervoetballers – daartoe aangemoedigd door o.a. de ADO trainer- is een
zware blessure voorwenden tot tactiek(!) en kunst verheven. Je houdt een hand
voor je gezicht en met de andere arm zwaai je in de lucht of sla je op de grond om
de ernst van de pijn aan te geven. Waar de aanwezige arbeidsongeschiktheidsverzekeraar vreest voor een nieuw schadegevalletje, is na een slok uitgespuugd
water het leed plotsklaps over en speelt de voetballer zonder enige gene verder.
Vanavond kun je, na ingezwachteld te zijn, met een pijnlijk toneelgezicht op de
bank gaan kijken naar een competitiewedstrijd van ons mixteam. Zij spelen een
wedstrijd tegen BV Castricum.
Dank je wel Dea.
Tot zo!
Kopje koffie vooraf vanaf half acht.

Sep 262019
 

Het herenteam speelde afgelopen zondag tegen Drop Shot in Den Haag een
ongelukkige, slechte, was niet nodig geweest wedstrijd. De eindstand was
7 tegen 1. Bij de redactie is niet bekend welke gradatie van toepassing is.
Om weer te winnen is misschien een onorthodox wapen nodig waar een van onze
leden op attendeerde. Het Flankballetje, ooit als volgt omschreven.
Niet sportief, maar wel nuttig, is het Flankballetje.
Aangezien u het Flankballetje bij elke service weer kunt toepassen,
maakt u uw tegenstander helemaal gek.
Het effect kan doorwerken in volgende partijen tussen uw tegenstander en u,
omdat alleen uw verschijning al genoeg is om de gekte te doen terugkeren.
Bij het Flankshuttletje, dat niets anders is dan een service,
staat u in de tramrails van uw servicevak en rekt u
zover mogelijk uit buiten uw speelveld.
Nu slaat u de shuttle langs het net in het servicevak van uw tegenstander.
De shuttle komt op gordelhoogte vanaf de flank het speelveld binnen.
U heeft een punt gescoord, geheid.
Bij het eerste Flankballetje is uw tegenstander met stomheid geslagen.
Mocht hij een protest willen beginnen,
dan smoort u dat in de kiem met streng aankijken.
Nu volgt er een periode waarin uw tegenstander vergeefs
probeert de Flankballetjes te retourneren.
Dan gaat hij over op luid protest.
Op dat moment haalt u een kopie van het bondsreglement uit uw tas en
wijst uw tegenstander op artikel 17 sub 4,
waarin staat dat het spelen van het Flankballetje is toegestaan.
De slotfase van de partij is aangebroken,
waarin uw tegenstander gek wordt en u de partij wint.
We gaan morgenavond zien hoe de heren het eraf brengen, als zij spelen tegen
Badmintonclub De Harpoen.

Sep 192019
 

Het blijft onwennig dat de zaal pas om acht uur ter beschikking komt.
Zeker als naast de recreanten en training een van onze teams een thuiswedstrijd
speelt. In dit geval het herenteam. De heren speelden tegen BV. Kennemerland.
De eerste wedstrijd van het seizoen werd geopend met een overwinning.
Uitslag 5 – 3.
Verrassing van de avond was de komst van onze altijd goedlachse Wendy Lai, die
na lange afwezigheid weer actief kwam meespelen. Wendy had de afgelopen
maanden badminton opzij gezet om danslessen volgen. En dat was duidelijk te
zien. Ze walste over haar tegenstanders heen.
Morgen zijn er zeer waarschijnlijk weer twee oude getrouwe te bewonderen die
aan een comeback beginnen. Na een paar jaar van blessureleed en een drukke
baan gaan Ellen en ILona het racket weer oppakken.
Morgen speelt het mixteam een thuiswedstrijd tegen BV Bavio. Dat zal wederom
enige druk kunnen geven op de bezetting van de banen. Ik vertrouw op ieders
sportieve medewerking daar rekening mee te willen houden en met een schuin
oog te kijken wie er aan de kant staan om te willen spelen.
Als schuine ogen niet werken dan is er binnenkort nog een nieuwe comeback te
verwachten. Het afhangbord.

Kopje koffie vooraf vanaf half acht.


Sep 122019
 

Zo kan de eerste speelavond van het seizoen het beste omschreven worden, want
enige paniek brak uit toen ik als voorzitter van diverse kanten signalen ontving
dat de door de secretaris verstuurde 1e Nieuwsbrief van het seizoen bij het
merendeel van de leden niet was aangekomen. De secretaris, die net een artikel
gelezen had over de frauduleuze donatiesite Dream or Donate, wees er direct op
dat het niet anders kon dan dat de Nieuwsbrief gehackt moest zijn; maar van dit
argument werd al gauw gehakt gemaakt door enkele leden, omdat zij bekend zijn
met de minimale digitale kennis van de secretaris. Gelukkig bleef er nog genoeg
tijd over voor directe actie en kon de Nieuwsbrief alsnog ruim voor acht uur
verstuurd worden en hadden leden genoeg tijd om hun badmintonspullen bij
elkaar te graaien en naar de sporthal te gaan. Als voorzitter neem ik de volle
verantwoordelijk op mij voor de late verzending van de Nieuwsbrief en wacht af
of er behoefte bestaat, gelijk elke dinsdagmiddag in de 2e Kamer, aan een
vragenuurtje over dit onderwerp.
Het zat op een ander front ook al niet mee, want tot overmaat van een kleine ramp
bleek ook nog eens de speelzaal tot acht uur bezet te zijn door een basketbalvereniging. Daardoor konden de banen, zoals wij gewend zijn aan het begin van
elk seizoen, niet eerder opgezet worden. En helaas kregen wij te horen dat de
basketbalvereniging ook de komende weken de zaal tot acht uur heeft gehuurd
totdat de korfbalvereniging het de eerste donderdag na ingang van de wintertijd
gaat overnemen.
Gelukkig waren er ook enkele lichtpuntjes op deze avond. Twee jonge dames,
Lucky en Robin, kwamen informeren of ze een keer mochten meespelen om te
zien of competitief badminton spelen iets voor ze is om carrière in te maken.
We gaan ze ondersteunen om zich het wedstrijdspelletje eigen te maken.
Ander opvallende positieve zaak was, dat na jaren van wikken wegen en ja we
gaan er voor, het mixteam heeft besloten nu echt serieus werk te gaan maken van
gericht trainen. Met trainer Joop zijn goede afspraken gemaakt over een zo
aantrekkelijk mogelijk trainingsopzet. Beknopt te omschrijven als kort, krachtig
en gevarieerd.
Zonder twijfel zal dit zijn vruchten gaan afwerpen in de komende
competitiewedstrijden.
En nu hoop ik maar dat deze Nieuwsbrief in goed orde en tijdig is ontvangen.
Tot vanavond.

Kopje koffie vooraf vanaf half acht.

Aug 272019
 

Nog even geduld, maar vanaf 5 september kunnen we weer helemaal los gaan met de shuttles.

Jul 112019
 

Vanavond spelen wij de laatste potjes van het seizoen.
Nog één keer lekker uitleven en daarna een paar weken rust om je over te geven
aan een lekkere aangename zomer.
Voor wie zich af vraagt hoe het met Narain gaat. Het gaat heel goed.
Onder begeleiding is hij hard aan het werk om zijn conditie op peil te krijgen.
Het gaat zelfs zo goed dat hij vanavond komt kijken.
Nee, niet om te spelen. Dat is nog een stap te ver.
Ik kom vanavond ook weer.
En Narain erbij.
Misschien daarna nog even een seizoenafscheidsdrankje.
Wordt het toch weer gezellig.
Echt zo’n laatste avond die je niet wil missen.
Hartelijk dank aan de heren die het zomerbadminton dit jaar wederom mogelijk
hebben gemaakt en prima hebben verzorgd.
Ergens aan de horizon staat dat op 5 september het nieuwe BCB seizoen van start
gaat.


Tot zo!
Organisatie GZB:
René Thonhauser – Fred Schulp.
Speeltijd 19.30 – 21.00 uur.
Inlooptijd vanaf 19.00 uur.


Jun 132019
 

Eerst een bericht van de Nederlandse Badminton Bond.
——————————————————
BADMINTON FESTIVAL ZANDVOORT
ZA 06 JUL. T/M ZO 07 JUL.
Op 6 en 7 juli kun je op het Fenemaplein in Zandvoort deelnemen aan en genieten van de
nieuwe sport AirBadminton tijdens het Badminton Festival Zandvoort powered by
Decathlon. Dit is het 7e festival in de toer door Nederland waarbij 12 steden worden bezocht
door Badminton Nederland waarbij jij als bezoeker / deelnemer kennis kunt maken met deze
te gekke nieuwe outdoor sport.
DEEL DIRECT MET JE VRIENDEN
Facebook Twitter E-mail
——————————————————

Tussenbericht.
Ad interim zaalmanager Rob heeft zich vorige week fantastisch van zijn taak
gekweten. Leek de zaalindeling op deze avond een onverwachte onoverkomelijke
organisatorische hobbel, het bracht hem niet van zijn stuk. Met de wijsheid en
stuurmanskunst van een sneeuwuil had eigenlijk niemand echt in de gaten dat
het anders was.
Het achtergrondmuziekje van basketballende jongens was een briljante vondst.
—————————————————————————————————————-

Slotbericht.
Het is al vaak beweerd en onverklaarbaar. De lekkerste avond om te
badmintonnen schijnt de eerste donderdagavond na Pinksteren te zijn.
—————————————————————————————————————————————-
Organisatie GZB:
René ThonhauserJun 062019
 

Voor vanavond hebben de coördinatoren van het zomerbadminton een nieuwe frisse zaalmanager aangesteld t.w. Rob Rooda. Rob is natuurlijk al een ouwe getrouwe op de donderdagavond en recent nog actief in de feestcommissie voor het 7 0 j a r i g e jubileum. Rob gaat er voor zorgen dat de vloer er spic en span bij ligt en vòòr dat de sterspelers arriveren de palen verticaalrecht staan en de netten horizontaalbreed op de juiste hoogte hangen.
Kan er direct begonnen worden om half acht.
En deze zaalmanager zal er voor zorgen dat het 4 euro bijdragebakje goed in het zicht staat.

Lekker voor Rob dat met deze werkjes hij een mooie sociale invulling heeft gevonden voor zijn sinds kort verkregen invrijheidstelling voor arbeid.
Daar was geen pensioenakkoord voor nodig

May 032019
 

Nee, BCB en GZB zijn niet hetzelfde, nou ja bijna niet hetzelfde.
O.K. zomerbadminton is ook op donderdag, en begint ook vooraf! acht uur.
Maar dan beginnen de verschillen, want GZB eindigt om negen uur, nou ja,
ongeveer om negen uur.
En GZB stuurt een Nieuwsbrief waar wel lezenswaardig nieuws in staat, een
Nieuwsbrief die niet precies of ongeveer precies om half zeven op de digitale
deurmat valt.
Nou ja, O.K., ongeveer en precies. Deze woorden zeggen al genoeg dat het er bij
GZB relaxed aan toe gaat. Je voelt het al als je op weg bent naar de sporthal.
Buiten is het een stuk lichter dan vorige week en binnen lijkt het wel of iedereen
anders is gekleed, een kleurtje heeft gekregen en veel blijer kijkt.
Met spelen bij Gezond Zomerbadminton begint eigenlijk je zomervakantie of
komt minimaal het zomervakantiegevoel naar boven borrelen.
Even geen BCB voorzitter die met een spiedend oog, gelijk een camera in een
Nijmeegs kroeg, rondkijkt of alles wel volgens de al 70 jaar bestaande clubregels
verloopt. Loerend of er zich “toiletzaken” voordoen die het daglicht niet kunnen
verdragen en/of in gedrang komen met de goede zeden.
Bij GZB merk je amper wie de bestuursleden zijn. Zo gaan zij op in de omgeving.
Nu heeft dit GZB bestuur al een schat aan ervaring. Laat een relaxed sfeertje
creëren maar aan de heren over. Een toernooitje, een jubileumfeest of
zomerbadminton organiseren, zij draaien daar hun hand niet voor om.
Maar goed ze doen het natuurlijk al enkele jaren. Wat heet, het is al weer voor het
vijfde jaar dat zomerbadminton mogelijk is. Een lustrum!
Het BCB/GZB huwelijk heeft het katoenjaar, kartonjaar en leerjaar doorstaan en
achter zich gelaten en heeft nu de status van het houten huwelijksjaar bereikt.
Kort samengevat, het kan weer. Tot half juli lekker zomershuttelen.
En dat voor het ongelofelijke relaxte bedrag van slechts vier eurootjes per avond.
————————————–
Organisatie GZB:
René Thonhauser
Fred Schulp.


5 j a a r 5 j a a r 5 j a a r 5 j a a r 5 j a a r

Apr 252019
 

Badmintonclub Badhoevedorp opgericht april 1949


Over het Jubileum:
De jubileumfoto’s staan nog steeds op de website.
Laat weten als je enkele of foto’s voor je eigen fotogalerij wilt ontvangen.
Wat misschien en beetje onderbelicht is gebleven zijn de hoofdsponsoren.
Door hun prominente bijdragen kon het jubileum veel uitgebreider gevierd worden
dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Ere wie ere toekomt.


Onze meer dan hartelijk dank aan:
Your Choise Catering.
Maes Natuursteen.
Ovec Multiservice.
Hollandsche Vaartochten Maatschappij. (In en om Amsterdam)


De laatste speelavond:
De laatste speelavond van seizoen 2018 – 2019 eindigt met een clubtoernooi gevolgd door een jubileum after-party. Voor wie mee gaat spelen. Zorg dat je tussen half acht en kwart voor acht komt inschrijven in de Sporthoeve. De wedstrijdleiding heeft dan nog even de tijd om een speelschema samen te stellen. Het wordt een toernooi puur voor de gezelligheid en om des keizers baard.
Als je mee doet ben je al een winnaar…. blah, blah, geeuw, geeuw.
Mocht je niet kunnen spelen , maar wel kunt after-partyen. Kom gerust.


Over Narain:
Gisteren telefonisch met Narain gesproken. Het gaat langzaam maar gestaag wat beter zolang hij zich maar aan de do’s en don’ts houdt.
Ergens in mei start een inspanningstest gevolgd door een uitgebalanceerd
trainingprogramma.
Narain liet weten nog steeds heel erg onder de indruk te zijn over de vele blijken van ondersteuning die hij mocht ontvangen.


Over Het Bestuur:
Gaat even in ruste alvorens zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.


Over de satellietclub van BCB:
De komende weken kan er traditioneel wel doorgespeeld worden, maar dan onder de bezielende leiding van het zomerbadminton bestuur. Het zomerbadminton bestuur liet weten tijdig met mededelingen te komen over hoe er verder gespeeld kan worden, en wat kost het ook al weer.
Zeker mocht niet onvermeld blijven dat zij er als vanouds weer zin in hebben.


Over de stoppers:
Voor wie – hoe onverstandig ook – even stopt met badminton.
Hele fijne zomervakantie.
—————————————–