Feb 162023
 

Grens Overschrijdend Gedrag. Eén van de vele onderwerpen waar je als
Bestuur aandacht aan moet besteden. Tenminste ik lees dat veel clubs dat
al doen. Ik heb daar, diep weggedoken in mijn stoel, mijn gedachten maar
eens over laten gaan. Wat is het beste om te doen? Op elke baan een
observant – iemand die observeert – neerzetten om te kijken of tijdens het
badmintonnen een clublid O.G. vertoont. Dat kan een subtiele beweging
zijn middels te vaak ondersteunende tikjes geven met je racket op de rug
van je teamgenoot of een hand die net even te lang vastgehouden wordt
tijden een high five.
We hebben zeven banen dus zeven observanten nodig.
Dan hebben we nog het douchen/ omkleden in de kleedkamer. Moet daar
ook geen observant aanwezig zijn?
Natuurlijk daar ook. Sterker nog. Er moet ook een 2e observant bij
aanwezig zijn om eventueel overschrijdend gedrag tussen de douchers /
omkleders en de 1e observant te observeren?
De hele situatie observerend kwam ik al gauw tot de conclusie dat als je zo
door blijft denken je geen leden gaat overhouden om te spelen.
M.a.w. dan we hebben geen observanten meer nodig. Probleem opgelost!
Ja toch, niet dan?
Laten we het maar eenvoudig houden en leren om elkaar aan te spreken en
signalen te zien bij potentieel overschrijdend gedrag.
De kans daarop acht ik echter miniem dat zoiets zich gaat voordoen.
G.O.G. zit eenvoudigweg niet in onze Clubleden-dna.
En nu het serieuze deel van deze Nieuwsbrief

.
Het 1e team speelt de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen tegen
Martinus Amstelveen.


Chris geeft geen training

Sep 152015
 

De penningmeester is actief geweest en heeft de contributienota’s per email aan de leden gestuurd.
Behalve een dan :-)).

Aug 312010
 

Beste leden,                                               

Aan opmerkingen van andere badmintonclubs te horen, tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Badminton Bond, mogen wij bij de BCB niet klagen over de ontwikkeling van het aantal leden. Waar veel verenigingen een daling van het ledenaantal zien is bij BCB het omgekeerde het geval en zit het ledenaantal aardig in de lift. Niet dat het storm loopt, maar met inmiddels 50 leden zijn we uit een diep dal gekropen.

Dat is niet alleen een goede zaak voor de penningmeester, die aan het eind van het seizoen hopelijk op meer minder gaat uitkomen, maar komt ook de sfeer in de zaal ten goede.

Het heeft echter ook een ander gevolg. Waar we de afgelopen jaren toch min of meer gewend en verwend waren dat altijd een baan beschikbaar was, kan het nu wel eens gaan voorkomen dat alle banen bezet zijn. De tijd zal dan besteed moet worden aan een onderling praatje of een kopje koffie aan de bar. Het ”afhangbord” met de tijdenbordjes en de naambordjes zal dan een sturende rol spelen wanneer er een baan beschikbaar komt.  Misschien goed daar iets over te schrijven, omdat niet iedereen met de spelregels van een afhangbord bekend is. Het bord zelf behoeft denk ik geen verdere uitleg. Hierop is te lezen hoe de tijdsindeling is. Hoe kom je echter op een baan waar nog gespeeld wordt? Eigenlijk heel simpel door,  nadat je gespeeld hebt, je naambordje direct weer op een volgend tijdstip op het bord te plaatsen. Nu heeft de ervaring geleerd dat men geneigd is het naambordje steeds weer op hetzelfde baannummer te plaatsen. Gevolg is dat dan steeds dezelfde spelers na één ronde er al weer af moeten, terwijl op andere banen steeds doorgespeeld kan worden. Kijk eens rond welke baan al wat langer met dezelfde bezetting speelt en plaats op dat baannummer je naambordje. En voor alle duidelijkheid. Tijd is tijd. Dus je loopt je naar de baan waarvoor je hebt gereserveerd en de spelers op die baan zullen hun spel, hoe spannend ook, helaas moeten beëindigen.

Het Bestuur heeft overigens besloten een heroverweging maken van de sluitingstijd als blijkt dat er na 10 uur nog veel animo bestaat om te spelen.

Zijn er nog vragen n.a.v. deze Nieuwsbrief of andere vragen laat het weten.

DONDERDAGAVOND 2 SEPTEMBER  8 UUR.

Een vriendelijke groet van

Uw Bestuur

Ed Noorlander & Arie Leemeijer

Apr 262010
 

Zo rondom de reacties gehoord hebbende menen wij te mogen zeggen dat het afgelopen donderdag een zeer geslaagd en sfeervol clubtoernooi is geweest.
De finalepartij  bleef in de verlenging tot het laatste punt zeer spannend en na afloop was het erg gezellig in Café de Shuttle. (klik hier voor de fotos)

Het Bestuur dankt de sponsors die de ruime keuze aan hapjes verzorgden.
Natuurlijk ook onze dank aan Joop ( en Lex ook), die er wederom in was geslaagd om mooie evenwichtige dubbels samen te stellen en daarnaast een  strak, en voor vele nog steeds onbegrijpelijk speelschema, had gemaakt. En dat laatste moet zo blijven.

Van diverse kanten is gevraagd of er, met het oog op Koninginnedag, donderdag 29 april nog een speelavond is. Het antwoord is ja. Donderdag 29 april is tevens de laatste speelavond van dit seizoen.

Terugkijkend op het seizoen mogen we als bestuur niet anders dan tevreden zijn. De opgaande lijn van meer leden zette zich door. Nieuwe leden die met zichtbaar plezier of hun oude hobby badminton weer oppakten of badminton kwamen ontdekken.
Het was wederom bijzonder prettig om te zien dat de nieuwe gezichten moeiteloos door de BCB-ers in de club werden opgenomen waarvoor onze dank. Wij blijven dat een zeer belangrijk punt vinden.

Tenslotte de klassieke laatste zin voor dit seizoen.

Het Bestuur wenst iedereen een hele prettige zomervakantie toe.

Tot donderdag en anders tot 2 september.

Vriendelijke groet,

Ed Noorlander
Arie Leemeijer

Mar 212010
 

Leden kunnen de contributie overmaken op

Rekeningnummer 52 85 041
t.n.v Badmintonclub Badhoevedorp, Postbus 133, 1170 AC  Badhoevedorp.

Bij vragen of problemen, neem dan even via onderstaand formulier contact met me op.
Je bericht wordt alleen naar de penningmeester gestuurd.