Jan 162019
 

Het is al eerder in een nieuwsbrief gememoreerd dat onze club dit jaar jubileert.
Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan. Fred Schulp, René Thonhauser, Emile van den
Aakster en Rob Rooda hebben een feestcommissie gevormd om te zien wat de
mogelijkheden zijn om dit jubileum op gepaste wijze te vieren. Hoe ga je, met de
beperkte middelen die voorhanden zijn, het feestvieren handen en voeten geven.
De feestcommissie heeft is inmiddels in grote lijnen een programma voor ogen. Een
uurtje relaxed badmintonnen om daarna in het sportcafé gezamenlijk een drankje te
nuttigen in combinatie met een lopend buffet. Als datum en tijdstip is gekozen
zaterdagmiddag 6 april te beginnen om 3 uur met badminton.
De verwachting is ergens tegen 8 uur met een kopje koffie te eindigen.
Met deze plannen komt het vraagstuk financiering aan de orde. BCB is een kleine club en
heeft helaas geen buffer om de plannen volledig te financieren. De feestcommissie gaat
her en der proberen sponsoring voor het evenement te vinden. De verwachting is niet dat
met sponsoring het feest voor de volle 100% is te financieren.
Dan kom je er niet onderuit om een beroep te doen op onze leden. De feestcommissie zou
het zeer op prijs stellen als je bereid zou willen zijn een bijdrage te leveren om de
festiviteiten mogelijk te maken. Nu heeft niet iedereen dezelfde portemonnee. Vandaar
dat er voor is gekozen om een onverplichte vrijwillige bijdrage te vragen zonder daar een
vast bedrag aan te koppelen. Indien je daartoe bereid bent verzoeken we je de bijdrage
over te maken op rekeningno. NL66INGB 0005 2850 41 t.n.v. Badmintonclub
Badhoevedorp onder vermelding
7 0 j a a r. Mocht het zijn dat het enthousiasme zo
groot is dat er meer binnen komt dan strikt noodzakelijk, zullen de commissieleden er op
toe zien dat het eventuele overschot ten goede zal komen aan het eerstkomende
clubtoernooi. Het lijkt nog ver weg, 6 april , maar we weten allemaal tijd vliegt. Het is
daarom prettig en ter voorbereiding te weten wie wel of niet kan/zal komen.
Vandaar sowieso NU het verzoek om te laten weten of je 6 april aanwezig zal zijn.
Tot slot nog een paar mededelingen.
Joop is afgelopen vrijdag geholpen aan wat bleek een carpaal tunnel syndroom te
zijn. Joop liet weten dat de kleine operatie goed is verlopen.
Maar voorlopig nog geen training.
Het mannenteam speelt een thuiswedstrijd tegen US Badminton.
Tot morgen.↓↓↓↓↓↓↓↓

 
NABERICHT: (Noot redactie: Zeker het overwegen waard voor onze recreanten.
Vlakbij. Wat moet je anders doen op zondag en lekker eten toe. Spreek morgen wat
af met elkaar.)
Hoi Arie,
Mocht je geen inspiratie voor de nieuwsbrief hebben, dan kun je wellicht iets over dit toernooi
melden? Ik ben er twee jaar geleden geweest en was inderdaad erg gezellig.

Beste badmintonners,
Badmintonvereniging Ouderkerk wil jullie graag uitnodigen voor het gezelligheidstoernooi wat we
organiseren op 03-02-2019.
Op deze zondagochtend zullen we dan tussen 10.00uur en 12.30uur een aantal wedstrijden met en
tegen elkaar gaan spelen.
Dit zullen we afsluiten met een warme Surinaamse lunch, kosten hiervoor zijn 15 euro.
Graag horen we van jullie of jullie het leuk vinden om mee te doen!

Sorry, the comment form is closed at this time.