Jun 062019
 

Voor vanavond hebben de coördinatoren van het zomerbadminton een nieuwe frisse zaalmanager aangesteld t.w. Rob Rooda. Rob is natuurlijk al een ouwe getrouwe op de donderdagavond en recent nog actief in de feestcommissie voor het 7 0 j a r i g e jubileum. Rob gaat er voor zorgen dat de vloer er spic en span bij ligt en vòòr dat de sterspelers arriveren de palen verticaalrecht staan en de netten horizontaalbreed op de juiste hoogte hangen.
Kan er direct begonnen worden om half acht.
En deze zaalmanager zal er voor zorgen dat het 4 euro bijdragebakje goed in het zicht staat.

Lekker voor Rob dat met deze werkjes hij een mooie sociale invulling heeft gevonden voor zijn sinds kort verkregen invrijheidstelling voor arbeid.
Daar was geen pensioenakkoord voor nodig

Sorry, the comment form is closed at this time.