Sep 122019
 

Zo kan de eerste speelavond van het seizoen het beste omschreven worden, want
enige paniek brak uit toen ik als voorzitter van diverse kanten signalen ontving
dat de door de secretaris verstuurde 1e Nieuwsbrief van het seizoen bij het
merendeel van de leden niet was aangekomen. De secretaris, die net een artikel
gelezen had over de frauduleuze donatiesite Dream or Donate, wees er direct op
dat het niet anders kon dan dat de Nieuwsbrief gehackt moest zijn; maar van dit
argument werd al gauw gehakt gemaakt door enkele leden, omdat zij bekend zijn
met de minimale digitale kennis van de secretaris. Gelukkig bleef er nog genoeg
tijd over voor directe actie en kon de Nieuwsbrief alsnog ruim voor acht uur
verstuurd worden en hadden leden genoeg tijd om hun badmintonspullen bij
elkaar te graaien en naar de sporthal te gaan. Als voorzitter neem ik de volle
verantwoordelijk op mij voor de late verzending van de Nieuwsbrief en wacht af
of er behoefte bestaat, gelijk elke dinsdagmiddag in de 2e Kamer, aan een
vragenuurtje over dit onderwerp.
Het zat op een ander front ook al niet mee, want tot overmaat van een kleine ramp
bleek ook nog eens de speelzaal tot acht uur bezet te zijn door een basketbalvereniging. Daardoor konden de banen, zoals wij gewend zijn aan het begin van
elk seizoen, niet eerder opgezet worden. En helaas kregen wij te horen dat de
basketbalvereniging ook de komende weken de zaal tot acht uur heeft gehuurd
totdat de korfbalvereniging het de eerste donderdag na ingang van de wintertijd
gaat overnemen.
Gelukkig waren er ook enkele lichtpuntjes op deze avond. Twee jonge dames,
Lucky en Robin, kwamen informeren of ze een keer mochten meespelen om te
zien of competitief badminton spelen iets voor ze is om carrière in te maken.
We gaan ze ondersteunen om zich het wedstrijdspelletje eigen te maken.
Ander opvallende positieve zaak was, dat na jaren van wikken wegen en ja we
gaan er voor, het mixteam heeft besloten nu echt serieus werk te gaan maken van
gericht trainen. Met trainer Joop zijn goede afspraken gemaakt over een zo
aantrekkelijk mogelijk trainingsopzet. Beknopt te omschrijven als kort, krachtig
en gevarieerd.
Zonder twijfel zal dit zijn vruchten gaan afwerpen in de komende
competitiewedstrijden.
En nu hoop ik maar dat deze Nieuwsbrief in goed orde en tijdig is ontvangen.
Tot vanavond.

Kopje koffie vooraf vanaf half acht.

Sorry, the comment form is closed at this time.