Aug 202020
 

Nee, geen woord in deze eerste Nieuwsbrief van het seizoen 2020 – 2021 over je
weet wel. Waar iedere ochtend, iedere middag en tot diep in de avond over wordt
gesproken.
Elke denkbare geleerde wordt van stal gehaald om zijn zegje te hinniken.
Kranten, tijdschriften zetten vervolgens alles nog eens dunnetjes op papier.
Voorstanders, tegenstanders, middenstanders, allemaal een mening.
Het is niet consequent, waarom krijgen wij geen steun, ze doen maar wat daar in
Den Haag! Zij zijn NS-groot en ik ben caféklein en da’s niet eerlijk.
En naar gelang de tijd verstrijkt zijn er velen die hun eigen beperkingen
bedenken en daar al gauw meer bewegingsruimte in aanbrengen.
Die Hoge Pieten in Den Haag bedenken wel van alles; nou, aan mijn hoela.
Eindelijk is er een Piet gevonden waar all lives wel tegen willen ageren.
Zo, dit lijkt me wel genoeg als inleiding.
Voorzittertje, is het niet een beetje vroeg voor een Nieuwsbrief?
Badminton begint toch pas in september?
Goeie vraag.
Gezien het abrupte einde van het afgelopen seizoen heeft Het Bestuur gemeend
dat zodra zich de mogelijkheid voor doet om weer te kunnen spelen deze aan te
grijpen. En die gelegenheid is er vanaf morgen.
Er is al zoveel geschreven over het verstopte onderwerp in 1e alinea, wat je wel en
niet moet doen, dat het overbodig lijkt om nog eens te herhalen om niet te komen
als je verkouden bent, hou een beetje afstand etc. etc. Natuurlijk zullen er onder
ons leden zijn die liever nog even wachten. Dat begrijpen en respecteren wij
uiteraard, want alle leden zijn ons immers lief. We hopen ze gauw weer te zien.
Wij denken echter dat de speelzaal voldoende ruimte biedt – en zitbanken heeft –
om ongestoord een spelletje te kunnen spelen en met de nodige afstand ergens te
gaan zitten om een praatje te maken over een of ander luchtig onderwerp.
Over C-XIX bijvoorbeeld.


Sorry, the comment form is closed at this time.