Aug 312010
 

Beste leden,                                               

Aan opmerkingen van andere badmintonclubs te horen, tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Badminton Bond, mogen wij bij de BCB niet klagen over de ontwikkeling van het aantal leden. Waar veel verenigingen een daling van het ledenaantal zien is bij BCB het omgekeerde het geval en zit het ledenaantal aardig in de lift. Niet dat het storm loopt, maar met inmiddels 50 leden zijn we uit een diep dal gekropen.

Dat is niet alleen een goede zaak voor de penningmeester, die aan het eind van het seizoen hopelijk op meer minder gaat uitkomen, maar komt ook de sfeer in de zaal ten goede.

Het heeft echter ook een ander gevolg. Waar we de afgelopen jaren toch min of meer gewend en verwend waren dat altijd een baan beschikbaar was, kan het nu wel eens gaan voorkomen dat alle banen bezet zijn. De tijd zal dan besteed moet worden aan een onderling praatje of een kopje koffie aan de bar. Het ”afhangbord” met de tijdenbordjes en de naambordjes zal dan een sturende rol spelen wanneer er een baan beschikbaar komt.  Misschien goed daar iets over te schrijven, omdat niet iedereen met de spelregels van een afhangbord bekend is. Het bord zelf behoeft denk ik geen verdere uitleg. Hierop is te lezen hoe de tijdsindeling is. Hoe kom je echter op een baan waar nog gespeeld wordt? Eigenlijk heel simpel door,  nadat je gespeeld hebt, je naambordje direct weer op een volgend tijdstip op het bord te plaatsen. Nu heeft de ervaring geleerd dat men geneigd is het naambordje steeds weer op hetzelfde baannummer te plaatsen. Gevolg is dat dan steeds dezelfde spelers na één ronde er al weer af moeten, terwijl op andere banen steeds doorgespeeld kan worden. Kijk eens rond welke baan al wat langer met dezelfde bezetting speelt en plaats op dat baannummer je naambordje. En voor alle duidelijkheid. Tijd is tijd. Dus je loopt je naar de baan waarvoor je hebt gereserveerd en de spelers op die baan zullen hun spel, hoe spannend ook, helaas moeten beëindigen.

Het Bestuur heeft overigens besloten een heroverweging maken van de sluitingstijd als blijkt dat er na 10 uur nog veel animo bestaat om te spelen.

Zijn er nog vragen n.a.v. deze Nieuwsbrief of andere vragen laat het weten.

DONDERDAGAVOND 2 SEPTEMBER  8 UUR.

Een vriendelijke groet van

Uw Bestuur

Ed Noorlander & Arie Leemeijer

Sorry, the comment form is closed at this time.