Contributie betalen

 

De kosten verbonden aan een jaar lidmaatschap bedragen voor recreanten €140 per seizoen. Wedstrijdspelers betalen een toeslag van € 10 tot € 20 per jaar, afhankelijk van de competitie indeling. Het inschrijfgeld bedraagt, eenmalig, € 10,-.

De leden ontvangen ieder jaar een contributienota.
De betalingstermijn voor de contributie is 14 dagen.

De contributie dient te worden overgemaakt op:

Rekeningnummer NL66 INGB 0005 2850 41
t.n.v Badmintonclub Badhoevedorp, Postbus 133, 1170 AC  Badhoevedorp.

Bij vragen of problemen, neem dan via onderstaand formulier contact op.
Je bericht wordt alleen naar de penningmeester gestuurd.