May 032023
 

I can imagine that this Summer Badminton Newsletter may lead to some confusion among the many new members who joined BCB last season. Is this a second badminton club in Badhoevedorp? Or is it the same Club but in a different guise? I’m going to explain it to you.
7 years ago, René and Fred conceived the plan to continue playing badminton in the spring/summer months in order to keep their condition up a bit.


After some information, it turned out to be possible to rent courts until the start of the school holiday, also the date on which the Sporthoeve closes for six weeks. And from that time on, GZB rents 4 badminton courts on Thursdays for enthusiasts who still want to play. Also for this year, half the hall has already been booked for one and a half hour from 7.30 pm and starting Thursday 4th of May!


There is of course a financial picture attached to this, because GZB starts every period with zero euros in cash. The costs of a badminton court rental is keeping pace with all the inflation increases we’ve been experiencing lately. The GZB board has therefore decided to increase the contribution slightly to € 5.00 per evening / each person. If there is anything left over at the end of the period, and after the farewell drink!, the remaining will be donated to Badmintonclub Badhoevedorp, because they are so kind to provide us their shuttles/nets, not to mention their correspondent.


Fred and René hope that many members will take advantage of this unique opportunity to continue playing. If more badminton courts are needed , the organizers will certainly adapt by renting more .
As a guest writer, I close with the well-known BCB words.

See you tomorrow

Organization GZB:
Rene Thonhauser
Fred Schulp.

May 032023
 

Ik kan mij zo voorstellen dat deze Zomerbadminton Nieuwsbrief tot enige verwarring kan leiden bij de vele nieuwe leden die zich bij BCB afgelopen seizoen hebben aangemeld. Is dit een tweede badminton- club in Badhoevedorp? Of is het dezelfde Club maar in een ander jasje? Ik ga het je uitleggen.
7 Jaar geleden hebben René en Fred, het plan opgevat om in de lente-/ zomermaanden door te gaan met badminton spelen om toch de conditie een beetje op peil te houden.
Na enig informeren bleek het mogelijk te zijn om tot aan het begin van de schoolvakantie, tevens de datum dat de Sporthoeve dicht gaat voor zes weken, enkel banen te huren. En vanaf die tijd huurt GZB op de donderdagen een halve zaal voor de liefhebbers die nog graag door willen spelen. Ook voor dit jaar is de halve zaal inmiddels al vastgelegd voor anderhalf uur vanaf 19.30 uur en te beginnen donderdag 4 mei!
Daar zit uiteraard een financieel plaatje aan vast, want GZB begint iedere periode met 0 euro in kas. De kosten van de zaalhuur houden ongeveer gelijke tred met alle inflatieverhogingen waar we de laatste tijd mee geconfronteerd worden. Het GZB bestuur heeft daarom moeten besluiten de bijdrage iets te verhogen tot € 5,00 per avond/per persoon. Mocht er aan het einde van de rit, en na de afscheidsborrel!, iets overblijven komt het restant ten goede aan Badmintonclub Badhoevedorp, omdat zij zo vriendelijk zijn om hun shuttles/netten, en niet te vergeten hun correspondent, ter beschikking te stellen.
Fred en René hopen dat veel leden gebruik gaan maken van deze unieke gelegenheid om verder te kunnen spelen. Mochten we wellicht meer banen nodig hebben dan gaan zij daar zeker een mouw aan passen door meer banen te huren.
Ik sluit als gastschrijver af met de bekende BCB woorden.

Tot morgen

Organisatie GZB:
René Thonhauser
Fred Schulp.

Apr 202023
 

Alles heeft een einde en dat geldt ook voor ons badmintonseizoen
2022 -2023.
Vanavond de laatste speelavond en die gaan we afsluiten met een spetterend toernooi. De organisatoren Fred, René en Rob hebben, ik mag wel zeggen als vanouds, de koppen bij elkaar gestoken om er een leuke avond van te maken. Dat zit wel goed.
Inmiddels hebben zich plm. 28 leden opgegeven.,
Jammer dat niet iedereen deze avond konden komen door o.a. griep en/of andere beslommeringen.


Ik wil dit toernooi aangrijpen om keer, geheel ongebruikelijk, een naam aan het toernooi te geven;

HET MARTIJN VAN LEERDAM TOERNOOI.
Martijn één van de meest bescheiden leden die wij hebben is inmiddels 5 jaar lid van onze club.
Als recreant altijd een prettige speler om tegen of mee te spelen, maar ook een waardige ambassadeur van onze Club als competitiespeler.
Helaas zullen we dit jaar afscheid gaan nemen van Martijn, omdat hij een nieuwe stap gaat maken in zijn werkzaamheden. Een verhuizing van Amsterdam naar Rotterdam maakt een lidmaatschap bij ons niet langer haalbaar. Vanaf deze plaats wensen wij hem veel succes bij het zware pastorale werk wat hem staat te wachten daar in de Pauluskerk.
Voor wie daar meer van wil weten, check internet.

Het toernooi. Van de organisatie kreeg ik het verzoek er bij jullie op aan te dringen tijdig aanwezig te zijn. Laten we zeggen inloop vanaf kwart voor acht tot acht uur. Kunnen we snel beginnen om de 4/5 ronden te gaan spelen. Daarna nodigt het bestuur jullie uit om in het sportcafé een drankje en een hapje te komen nuttigen.


Tot later.

Apr 202023
 

Everything has an end and that also applies to our badminton season 2022 -2023. Tonight the last game and we will close it with a smashing tournament. The organizers Fred, René and Rob have, I may say as usual, put their heads together to make it a fun evening. That’s okay. Meanwhile, approx. 28 members listed., It is a pity that not everyone could come this evening due to flu and / or other concerns.

I want to take advantage of this tournament to give a name to the tournament once, quite unusually; THE MARTIN VAN LEERDAM TOURNAMENT. Martijn is now one of the most humble members we have Member of our club for 5 years. As a recreational player always a pleasant player to play against or with, but also a worthy ambassador of our Club as a competition player Unfortunately, we will be saying goodbye to Martijn this year, because he is going to take a new step in his work. A move from Amsterdam to Rotterdam makes a membership with us no longer feasible. From this place we wish him every success in the heavy pastoral work that awaits him there in the Pauluskerk. For those who want to know more about this, check the internet.

The tournament. The organization asked me to urge you to be present on time. Let’s say walk-in from a quarter to eight to eight o’clock. Can we quickly start to play the 4/5 rounds. Afterwards, the board invites you to come and enjoy a drink and a snack in the sports café.

See you later.

Apr 132023
 

These are the Thursday dates we still have to play this season.
Like every year, the board yearns to be able to press the pause button. Just
a short rest and then start preparing for the new season!
April 20 is therefore the last evening. We should think about something
nice to do some members thougt. And so they came up with the really
bright idea of organizing a club tournament.
A club tournament has the full approval of the board, so go with the
banana. (Dutch expression) It will require a strong organizational capacity
to allow 47 members to participate in the tournament with a maximum of
28 playgrounds in the hall. Wonder how they’re going to handle that. I
have full confidence that it will be all right and that it will be a lot of fun
again.

Please check in advance who wants to participate in this tournament.
Please indicate whether you want to compete for that beautiful but classic
grand prize on April 20 or whether you are unable to attend for whatever
reason.
Please respond by e-mail and do not report verbally en passant.
Or whats app Arie Leemeijer 06-23741633
Given the large number of members, I’m afraid I can’t remember all the
verbal announcements.
And our trainer Chris, who everyone praised this year, is of course also
very welcome.


It would be nice if the players who can’t play due to medical problems
want to come anyway. Then we have a drink together after the tournament.
At the expense of our treasurer!
So that’s a good thing.
I like to hear from you.
Just something else. The korfball players have switched to field training.
So we can start a little earlier!
See YOU

Apr 062023
 

Dit zijn de donderdagdata die wij nog te spelen hebben dit seizoen.
Zoals ieder jaar snakt het bestuur er naar om de pauzeknop in te kunnen drukken. Even een korte rust om daarna aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen te beginnen!
20 April is dus de laatste avond. Daar moeten we iets mee dachten enkele leden. En zo kwamen ze op het werkelijk lumineuze idee om een clubtoernooi te organiseren. Ik zou zeggen “dat is pas echte koffie”.
Een clubtoernooi heeft de volledige instemming van het bestuur dus gaan met de banaan. Het zal wel een stevige organisatievermogen vergen om 47 leden aan het toernooi te laten deelnemen met max 28 speelplaatsen in de zaal. Benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Ik heb er volste vertrouwen in dat het goed komt en het weer een gezellig boel gaat worden.
Vooraf eerst maar eens peilen wie aan dit toernooi mee wil doen.
Geef even op of je op 20 april wil meedingen naar die prachtige maar klassiek hoofdprijs of dat je om wat voor reden dan ook verhinderd bent.
Graag wel reageren per mail en niet en passant even mondeling melden.
Gezien het grote aantal members vrees ik dat ik alle mondelinge mededelingen niet kan onthouden.
En onze trainer Chris, waar iedereen dit jaar vol lof over was, is uiteraard ook van harte welkom.
Het zou leuk zijn als de spelers die door medische problemen niet mee kunnen spelen toch willen komen. Dan drinken we na het toernooi gezamenlijk nog een drankje. Op kosten van onze penningmeester!
Dus dat is mooi mee genomen.
Ik hoor graag van je.
Nog even iets anders. De korfballers zijn overgeschakeld naar veldtraining. Wij kunnen dus weer iets eerder beginnen!

Tot straks

Mar 302023
 


Op het tijdstip om naar de sporthal te gaan begon het vorige week pittig te regenen. Het zal de reden geweest zijn dat de opkomst een beetje tegenviel.

Voor vanavond ziet het er beter uit.

Tot vanavond

P.S.
Op de site van Badminton Nederland staan soms hele aardige aan- biedingen.

Hieronder een voorbeeld.
Yonex Astrox 3DG Strung Profiteer de komende 2 weken van deze mooie aanbieding. NU van €89,95 (Adviesprijs) voor €74,95. De Yonex Astrox serie zijn rackets met een head heavy balans die ontworpen zijn voor smashers. In het allernieuwste graphite materiaal “NAMD” worden Nano partikels direct aan de graphite vezels verbonden (ipv in het hars gemengd). Daardoor krijg je een verbeterde binding tussen de verschillende vezels. Vanaf het begin van de slag wordt energie opgeslagen door de flexibiliteit in de NAMD steel. Die energie wordt explosief teruggegeven op het moment van impact met de shuttle.


BEKIJK DE FLASHDEAL!


Mar 162023
 

Ieder jaar aan het bijna einde van het seizoen laten we de touwtjes een beetje vieren ofwel we gaan zo ontspannen mogelijk lekker met elkaar dubbelen. Uiteraard, in goed overleg met Chris, is daarom besloten dat morgen de laatste trainingsvond is.
Daarna zijn er nog 5 avonden te gaan en dan is het over en uit met seizoen 2022 – 2023.
Een opmerkelijk jaar kan nu al gezegd worden, want er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Ik kan mij zo voorstellen dat deze leden zich afvragen of er dan vanaf mei tot september helemaal niets meer is.

Totale stilstand?
En tegen september weg de zo zorgvuldig opgebouwde conditie?
Nou, er bestaat een mogelijkheid om daarna badminton te spelen.
Over het hoe, waar en hoe laat bericht ik later in een speciale editie van de Nieuwsbrief.
Iets geheel anders.

Competitie.

Zoals bekend hebben we nu twee herenteams binnen onze Club. En zoals elk jaar veranderd er altijd wel wat aan de samenstelling van deze teams. Nu is de vraag naar boven gekomen of er bij de nieuwe leden misschien belangstelling bestaat om competitie te willen spelen. Dat kan zijn als toevoeging aan de bestaande herenteams, maar het kan ook zijn dat er misschien een gemengd team is samen te stellen. Het zijn zo maar wat gedachten waar we als Bestuur over nadenken en waar we hier en daar wat signaaltjes over hebben ontvangen dat er belangstelling voor bestaat. Denk er eens over na of je daaraan mee wilt doen. Als eerste informatie geef ik mee dat een competitie bestaat uit twaalf wedstrijden. Zes uit en zes thuis. De thuiswedstrijden spelen we altijd op donderdagavond en de zes uitwedstrijden zijn op verschillende tijden. De competitie wordt vanaf september tot februari gespeeld.
Ik hoor graag wie daar wel wat voor voelt om mee te doen.
Wat een serieuze Nieuwsbrief is dit geworden!

Mar 082023
 

Deze week is de aanvangstijd weer terug naar acht uur. Ik verwacht morgenavond meer leden dan de afgelopen twee weken.
Waarschijnlijk heeft het te maken gehad met de voorjaarsvakantie.
Deze week begint ook weer de training onder leiding van Chris.
We gaan met hem overleggen wanneer de training definitief stopt dit seizoen. Voor degene die door de trainingen van Chris denken dat een grote carrière op hen staat te wachten zullen die gedachten even opzij moeten schuiven. Bij BCB is het gebruikelijk dat we de laatste anderhalve maand met de training stoppen en ons geheel overgeven aan lekker vrij spelen.
Ik kan mij zo voorstellen dat onze leden wel op een verkiezingsadvies van mij zitten te wachten voor de volgende week.
Heel moeilijk dit keer. Wat moet je nog kiezen als;
onze minister-president, na de presentatie van het rapport over Groningen, met vernietigende eindconclusies, doodleuk zegt eerst het rapport van 2000 pagina’s te willen lezen alvorens op de eindconclusies te reageren. mevrouw Kaag die alle ballen – w.o. wonen, stikstof, immigratie, toeslagenaffaire, klimaat – tegelijkertijd hoog wil houden zonder ook maar een keer te vertellen “hoe ?”.
En zo zijn er nog veel meer onderwerpen – politie, ziekenhuispersoneel (te weinig), onderwijs (slecht) – om er maar een paar te noemen. Problemen die wel aandacht krijgen, maar niet worden opgelost.
En toch wonen we in een fijn land en dat is het bizarre. Ondanks alle narigheid om ons heen. Of wil je liever in een land wonen waar je vooral je mond moet dichthouden en je gedeisd houden?.
Een mening wordt in veel landen niet op prijs gesteld. Laat staan het schrijven of het lezen van een ter vermaak dienende BCB Nieuwsbrief.
Als Liane den Haan (50 Plus) en Atje Kuiken (PvdA) Laurens Dassen/Marieke Koekoek (Volt), Hülya Kat (D66) nu eens zouden overstappen naar Partij voor de Dieren. Dan wordt dat misschien wel de leukste Partij om je volgende week achter te verschuilen in het stemhokje.

Tot morgen.